ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

0
806
image_pdfimage_printPrint

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ETC พร้อมขายไอพีโอ เข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรงจ่ายไฟเต็มปี
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จำกัด (มหาชน) (ETC) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคระยะเวลา 20 ปี
หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(mai) โดยมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ภายในไตรมาส3 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน(ไอพีโอ) จำนว่น 600,000,000 หุ้น และมีหุ้นกรีนชูอีก 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนหุ้นไอพีโอ
การขายหุ้นไอพีโอของ ETC จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ ETC จำนวน 95,802,973 หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG
หุ้นไอพีโอ ETC จะได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี มีอัตรากำไรสูง และมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากการเตรียมเปิดประมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงกว่า 400 เมกะวัตต์ โดยจุดแข็งของ ETC คือเชื้อเพลิงขยะ จากบริษัทฯแม่คือกลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) เป็นผู้ประกอบการด้านกำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ