EGGMALL ร่วมมือกับสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร เพื่อขยายธุรกิจอะไหล่รถยนต์ในประเทศไทย

0
992
image_pdfimage_printPrint

EGGMALL คือแพลทฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ รายแรกที่มีจุดมุ่งหมายในการค้าขายอะไหล่รถยนต์ ดำเนินการโดย บริษัท วอทส์เอ็ก (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งก่อตั้งในปี 2560 โดยใด้รับเงินลงทุน Angel funds จาก สิงคโปร์ จีน และเยอรมัน โดยมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยี Big Data ในการช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขาย ให้สามารถค้นหาอะไหล่รถยนต์ที่ถูกต้องได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อสร้าง EGGMALL ให้เป็น Marketplace ในการขายอะไหล่รถยนต์ ใน ASEAN
สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) ก่อตั้งขึ้นด้วยการ่วมมือกันของผู้ประกอบการ 40 ราย ในพื้นที่รอบวรจักร โดยมีเป้าหมายในการมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคม
วัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันระหว่าง EGGMALL และ WASA มีดังนี้
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร ได้ทำร้านค้า อี คอมเมิร์ซในแพลตฟอร์ม EGGMALL
1. เพื่อเป็นการรับรองว่า EGGMALL เป็นแพลตฟอร์ม ฮี คอมเมิร์ซที่น่าเชื่อถือสำหรับการค้าขายอะไหล่รถยนต์
2. เพื่อเข้าร่วมในการแสดงสินค้าต่างๆร่วมกันในภายภาคหน้า
แอพพลิเคชั่น EGGMALL มีจุดเด่นในการค้นหาอะไหล่รถยนต์ จากเลขตัวถังรถยนต์ (VIN Number) เพื่อที่จะช่วยให้สามารถค้าอะไหล่ที่ถูกต้อง โดยสามารถค้นหาได้ทั้งอะไหล่แท้จากศูนย์บริการ และอะไหล่ทดแทน นอกจากนี้ EGGMALL ยังมีบริการขนส่งสินค้าแบบ Last Mile Delivery หรือการขนส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง โดยสามารถส่งได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป และยังสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งได้แบบ Rea; time
ปัจจุบัน แอพพลิเคชั่น EGGMALL มีให้บริการในระบบ iOS และ Android โดยช่วงแรก EGGMALL มุ่งเน้นในการทำธุรกิจแบบ B2B เป็นหลัก ซึ่งในขณะนี้ มีอู่ซ่อมรถยนต์กว่า 3,000 อู่ ลงทะเบียนไว้แล้ว และมีผู้ค้ามากกว่า 400 รายเป็นผู้ให้บริการ

ที่มา : โชติมา 0928932464