DPU ชวนร่วมถกประเด็นร้อน การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือ ระบบ?

0
129
image_pdfimage_printPrint

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือระบบ?” พบกับบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรับผิดชอบของอัยการในการสั่งคดี” โดยศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด กรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดี : ปัญหาอยู่ตรงไหน? คนหรือระบบ?” โดย พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประธานอนุกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนติบัณฑิตสภา รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ร่วมพูดคุยกันในหัวข้อดังกล่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมในขณะนี้ โดยจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสำรองที่นั่ง โทร. 02-954-7300 ต่อ 308, 279 หรือ ติดตามชม Facebook Live ได้ที่ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์