DPU จัดงาน “CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019” โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

0
229
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมกลุ่มกันคิดโปรเจกต์สินค้าหรือบริการมาประชันไอเดียธุรกิจ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้