DPU ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2

0
1102
image_pdfimage_printPrint

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 2 ด้วยหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูงของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ในการสอบตุลาการศาลปกครอง จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจในแนวคิดและหลักการของกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งยังสามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ตลอดจนเรียนรู้กระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยจะมีการอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 891, 753, 308 หรือ http://www.dpu.ac.th/law/