CDA#1 ดีป้า จัดบรรยายเรื่องพิเศษ การเกษตรอัจฉริยะในนิวซีแลนด์

0
359
image_pdfimage_printPrint

CDA#1 ดีป้า จัดบรรยายเรื่องพิเศษ การเกษตรอัจฉริยะในนิวซีแลนด์

มร.ทาฮา แม็กเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร.ไรอัน เฟรียร์ ทูตพาณิชย์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “การเกษตรอัจฉริยะเเละการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ของนิวซีแลนด์” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 50 คน โดยมี คุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผอ.สนง.เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า), คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค, ดร.ศุภกร สิทธิไชย, ผศ.(พิเศษ) ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, คุณทัฬห์ สิริโภคี, คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้