CAT เดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพขององค์กร เตรียมพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

0
63
image_pdfimage_printPrint

CAT วางกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยกิจกรรมการเสริม               องค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อผลักดันลูกค้าสู่การเตรียมความพร้อมในการ                    เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวางรากฐานเติบโตอย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า แผนงานของกลุ่มบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในปีนี้ยังคงคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเช่นเดิม โดยปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ด้วยการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้               ที่ CAT ได้คัดสรรมาเพื่อให้ลูกค้าองค์กรได้นำไปประยุกต์ใช้ และเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ CAT เล็งเห็นว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หรือขนาดย่อม(SMEs) ที่จะต้องมีการแข่งขันทางการค้าที่มากขึ้น โดยในช่วงต้น CAT เดินหน้าจัดสัมมนาในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ อาทิ นครสวรรค์ อยุธยา สระบุรี เชียงใหม่ เชียงรายและลำพูน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

“การเปิด AEC จะทำให้ทุกองค์กรต่างต้องแข่งขันกับองค์กรในระดับภูมิภาคมากขึ้น ดังนั้น                   การควบคุม     เรื่องของต้นทุนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศเป็นประจำ และด้วยความเชี่ยวชาญในบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT จึงมีบริการที่หลากหลายสามารถรองรับทุกความต้องการในการใช้งานสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการติดต่อได้มาก เช่นบริการ CAT one-connect บริการโทรศัพท์แบบสายตรง คุณภาพระดับพรีเมี่ยม  พร้อมด้วยส่วนลดตามการใช้งาน หรือจะเป็นโทรศัพท์              ผ่านวงจรอินเทอร์เน็ต หรือ VoIP  ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ใช้ประโยชน์จาก IP-Network ขององค์กรได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีบริการประชุมทางไกลแบบมัลติมีเดีย หรือ CAT multi conference ที่ช่วยย่นระยะทางในการประชุม               ให้ใกล้ชิดผ่านช่องทางที่หลากหลาย เสมือนการประชุมจริง  ทำให้ช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายและสะดวกในการจัดประชุมมากยิ่งขึ้น”

จากผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า CAT จึงมีแผนที่จะจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคต่างๆ                      ทั่วประเทศ   เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ก้าวทันโลก ด้วยบริการจาก CAT ที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า  ทั้งสำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไป กลุ่มหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ CAT ในการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ นายสมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติม