BGK ขานรับรายงาน IMF ชี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นภารกิจสำคัญสำหรับภูมิภาค CESEE เพื่อผลักดันเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกลุ่มประเทศ EU15

0
1660
image_pdfimage_printPrint

รายงานของกองทุนการเงินระหว่างปะระเทศ (IMF) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ระบุว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกสำหรับประเทศต่างๆ ในยุโรปกลาง ตะวันออก และใต้ (CESEE) เพื่อเร่งการพัฒนามาตรฐานการครองชีพให้ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วของยุโรป (EU15) นอกจากนี้ IMF ยังได้ชูความสำคัญของกองทุน Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) ซึ่งมีเป้าหมาย “เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค CESEE”
รายงานประมาณการว่า การอุดช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ 50% ภายในปี 2573 จะต้องมีการลงทุนปีละ 3-8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งการดึงดูดนักลงทุนภาคเอกชนนับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุน Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของโปแลนด์ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุน Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) ขึ้น โดย IMF ระบุในรายงานว่า กองทุน Three Seas Fund เป็นหนึ่งใน “โครงการริเริ่มหลายโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานใน CESEE”
Beata Daszy?ska-Muzyczka ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกองทุน 3SIIF และประธานธนาคาร BGK กล่าวว่า “กองทุน Three Seas Fund เป็นขอบเขตงานด้านเศรษฐกิจของโครงการ Three Seas Initiative และเป็นกองทุนการเงินที่สำคัญที่สุดในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก โดยเราได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับกองทุน นั่นคือ การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวนับว่ามีความสำคัญมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ เนื่องจากประเทศต่างๆ ต้องต่อสู้กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ทั้งนี้ ผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งกองทุนคือ BGK ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของโปแลนด์ โดยเราได้จัดตั้งกองทุนร่วมกับพันธมิตรจากธนาคารเพื่อการพัฒนาของโรมาเนีย หรือ EximBank”
วัตถุประสงค์หลักของกองทุน Three Seas Fund คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง พลังงาน และดิจิทัลบนแกนเหนือ-ใต้ในกลุ่มประเทศ Three Seas ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาระดับภูมิภาคในสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน กองทุนดังกล่าวยังเป็นแผนริเริ่มที่ขับเคลื่อนตลาดและการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนที่หลากหลายและมอบผลตอบแทนที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ IMF ยังระบุด้วยว่า หากทำอย่างถูกต้อง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาจให้ผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญแก่ภูมิภาค และการลงทุนภาครัฐที่มากขึ้นและดีขึ้นจะช่วยซ่อมแซมความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด เพิ่มผลผลิตที่มีศักยภาพ และเร่งการบรรจบกันของรายได้กับกลุ่ม EU15
“ในช่วงเวลานี้ที่เศรษฐกิจชะลอตัว การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาจสร้างประโยชน์มากยิ่งกว่าที่เราคาดคิด โดยเราคาดการณ์ว่า แต่ละเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ใช้ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน อาจทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.5-0.75% ในระยะสั้น และ 2-2.5% ในระยะยาว” รายงานระบุ
อ่านรายงาน IMF ฉบับเต็มได้ที่ https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/09/24/na092820-central-eastern-southeastern-europe-after-covid-19-securing-recovery-wise-public-investment
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ 3SIIF ได้ที่ https://3siif.eu/
ติดต่อ BGK Press Office:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Anna Czy?
โทร. +48609220208
อีเมล: media@bgk.pl