Better Group ร่วมให้ความรู้ การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

0
954
image_pdfimage_printPrint

Better Group โดย บริษัท เบตเตอร์ มี จำกัด (BME) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมปราจีนบุรี จัดการอบรมสัมนาส่งเสริมความรู้ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่ (พ.ศ. 2562)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ทวาราวดี ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมพูดคุยและร่วมให้ความรู้ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเอกบุตร อุตมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมขึ้นบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม” เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยรักษามาตรการความปลอดภัยการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณภายใน การส่วมใส่แมสก่อนการเข้าพื้นที่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การใช้แอลกอฮอลล์เจลล้างมือ การรักษาระยะห่างระหว่างที่นั่ง และการจำกัดจำนวนคนในห้องประชุมโดยยึดหลัก Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส