BCH มอบเสื้อจากกิจกรรม “วิ่งให้ทัน EP.2” แก่ผู้ประสบอุทกภัย

0
273
image_pdfimage_printPrint

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือ อาทิ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ และ การุญเวช มีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปากพระ อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย จึงได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ เพื่อมอบเสื้อจากโครงการ “วิ่งให้ทัน EP.2” โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ
สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมกล่าว ขอบคุณทาง BCH และโรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอล ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนใน จ.สุโขทัย โดยการนำเสื้อผ้ามาบริจาค เพราะเสื้อผ้า ถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่น้อยคนจะนึกถึงว่าสามารถบริจาคให้ผู้ประสบภัยได้ เพราะเมื่อเวลาประสบภัยจริง บางคนเวลาอพยพออกมาด้วยความเร่งรีบ ส่วนมากจะไม่ได้ขนย้ายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มออกมาด้วย ส่งผลให้ขาดแคลนพอๆ กับเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นเช่นกัน