ไอบีเอ็มสนับสนุนเวทีแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษา เร่งสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์เทียบชั้นระดับโลก

0
239
image_pdfimage_printPrint

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการแข่งขัน ACM-ICPC 2012 (Association for Computing Machinery – International Collegiate Programming Contest) โดยมี นายวีระกิจ โล่ทองเพชร ผู้จ้ดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (ซ้าย) มอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน โดย ดร.พฤษภ์ บุญมา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้

 

ACM-ICPC เป็นการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นำความรู้และความสามารถในการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์มาใช้แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับมาให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและมากที่สุด ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันในระดับประเทศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ มีชื่อเสียง และใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านซอฟต์แวร์จากทั่วโลกโครงการนี้ได้ช่วยสร้างเวทีให้นักพัฒนาโปรแกรมชาวไทย ได้แสดงทักษะและความสามารถ การเขียนโปรแกรม ผลักดันเยาวชนไทยให้พัฒนาขีดความสามารถด้านไอทีให้ทัดเทียมกับระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย