ไทยเซ็นทรัลเคมี ฯ ภูมิใจรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2559

0
327
image_pdfimage_printPrint

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน ) (TCCC) บริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รับมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในงาน EIA Monitoring Awards ประจำปี 2559 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลจะคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี โดยปีนี้บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯได้รับรางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 5A จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯอีกด้วย