โรดโชว์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

0
263
image_pdfimage_printPrint

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้การโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School โดยมี อ.สมควร โพธิ์ทอง อ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.และ อ.วัชระ คำสร้อย ร่วมให้ความรู้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น