โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตจัดงานทำบุญครบรอบ 14 ปีของโรงแรมฯ

0
600
image_pdfimage_printPrint

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จัดงานทำบุญครบรอบ 14 ปี นำโดยคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณจิตติมาศ เกตุวรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิทีและคุณคริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงแรมเข้าร่วมงาน อันประกอบไปด้วยพิธีไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พิธีไหว้ศาลเจ้าประจำโรงแรม พิธีพราหมณ์ และพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 81 รูปจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร และวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม