โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (Gold Class)

0
1302
image_pdfimage_printPrint

พัทยา, ชลบุรี – โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รู้สึกเป็นเกียตริและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (Gold ทอง) โดยนายแลรี่ ชอย รองผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green จากท่านประธานในพิธี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ซึ่งงานได้ถูกจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G – Green) ด้วยกรอบแนวคิด “12th Anniversary G – Green 12 ปีเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการโอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นสถานประกอบการที่มีกระบวนการดำเนินงานและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับรางวัลในหมวด โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) เน้นย้ำการเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบและคืนคุณค่าสู่สังคม พร้อมเป็นเครื่องยืนยันว่า โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นั้นเป็นโรงแรมที่ร่วมสร้างการรับรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง