โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทำความสะอาดวัดสุทธิวราราม ในโครงการรณรงค์ “คลีน อัพ แบงค์ค็อก ริเวอร์”

0
365
image_pdfimage_printPrint

for-insert2

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทำความสะอาดวัดสุทธิวราราม ในโครงการรณรงค์ “คลีน อัพ แบงค์ค็อก ริเวอร์”

ชัชวาล นภาวรรณ (กลาง) ผู้จัดการประจำสำนัก โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในโครงการรณรงค์ “คลีน อัพ แบงค์ค็อก ริเวอร์ (Clean Up Bangkok River)” ณ วัดสุทธิวราราม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “คลีน อัพ เดอะ เวิล์ด (Clean Up the World)” ที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนใกล้เคียง ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและน่าอยู่