โรงทานตามพระดำริของ สมเด็จพระสังฆราช

0
369
image_pdfimage_printPrint

โครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก
ในสถานการณ์โรคระบาด(covid-19)

ตามพระดำริของ…
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โดย…วัดศาลาปูนวรวิหาร และคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา

นำโดย…พระครูอนุกูลศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ได้จัดให้มีโรงทานเลี้ยง ผู้ประสบความทุกข์ยากเกี่ยวเนื่องกับเชื้อไวรัส(covid-19)
ตลอดทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563

โดยจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง พร้อมนำกลับไปรับประทานที่บ้าน