แสดงความยินดีให้เพื่อนคนเก่ง ณ ห้องอาหารเรดสกาย, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

0
865
image_pdfimage_printPrint

เพื่อนกลุ่มปัญญาสยาม หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน 3 เลี้ยงสังสรรค์และแสดงความยินดีแก่ นพ.มารุต
มัสยวาณิช (ที่ 4 จากขวา) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และ เสมอกัน เที่ยงธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เนื่องในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตนพัฒการทอ, รศ.นพ.ดร.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (ที่ 2 จากซ้าย) ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกร์มาหาวิทยาลัย, ม.ล.ศสิพร รัชนี (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชรีรัชนา จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Beauty Shot, นันทนา ขวัญแพรแก้ว (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ดุสิตธานีจำกัด (มหาชน), วรวุฒิ นวโภคิน (ขวาสุด) กรรมการผู้จักดาร บรัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด และเพื่อนๆ กลุ่มปัญญาสยาม หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน 3 ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์