แถลงข่าวก่อตั้งคณะนอนไบนารี่

0
482
image_pdfimage_printPrint

กรุงเทพฯ — 14 ก.ค. — ได้มีการจัดงานแถลงข่าวก่อตั้งคณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ กลุ่มนอนไบนารี่ประเทศไทย โดยที่ภาณุวัฒน์ เกษกุล, ฟ้าใส ธีรวิจารณญาณกุล และณัชชาพร มีสัจ ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ ใจความว่าเนื่องด้วยวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสากลของกลุ่มบุคคลที่เป็นนอนไบนารี่ เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างพื้นที่ปลอดภัยและยอมรับการมีตัวตนอยู่ของบุคคลนอนไบนารี่ในสังคม และเป็นการแสดงให้เห็นว่าบนโลกไม่ได้มีเพียงแค่เพศชาย-หญิงเท่านั้น แต่ยังคงมีความหลากหลายทางเพศในรูปแบบอื่นที่เป็นอิสระและสำนึกทางเพศยังสามารถลื่นไหลได้ไม่หยุดนิ่ง กลุ่มนอนไบนารี่แห่งประเทศไทย ขอประกาศเจตนารมณ์ดังนี้

1. ประกาศก่อตั้ง “คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ” ขึ้น เพื่อรวบรวมบุคคลนอนไบนารี่มาร่วมกันแสดงพลัง ส่งเสียงถึงปัญหาและความเดือดร้อนจากการที่ได้ไม่ได้รับการรับรองสำนึกทางเพศจากภาครัฐ พร้อมทั้งร่วมกันร่างข้อเรียกร้อง ร่างกฎหมายและรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการรับรองสำนึกทางเพศของบุคคลนอนไบนารี่ในประเทศไทย

2. “คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ” ขอเรียกร้องรัฐบาล กระทรวง พรรคการเมืองและภาคประชาสังคม ให้ผลักดันฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศ ด้วยความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นความหลากหลายทางเพศที่ไม่ได้มีเพียงแค่ “LGBTIQA” แต่ยังมีบุคคลนอนไบนารี่ หรือ “N” (Non-Binary) และเข้าใจความเลื่อนไหลทางเพศว่าเป็นสภาวะปกติด้วย

3. “คณะนอนไบนารี่เพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ” ขอเรียกร้องให้คณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติรับรองเพศสภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โปรดคำนึงถึงบุคคลนอนไบนารี่ โดยจะต้องไม่มีเงื่อนไขของกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศมาเป็นตัวเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสภาพ ด้วยบุคคลนอนไบนารี่ ไม่ได้มองถึงการใช้อวัยวะเพศมาเป็นตัวแสดงเจตจำนงในสำนึกทางเพศ ประเด็นการเลือกใช้คำนำหน้านามจะต้องไม่ยึดเพียงแค่การใช้คำว่านาย นาง นางสาว แต่อาจต้องการคำนำหน้านามที่เหมาะสม รวมถึงสิทธิที่จะไม่ใช้คำนำหน้านาม และการระบุเพศในการรับรองเพศสภาพจะต้องไม่กำหนดให้มีเพียงแค่ชายหรือหญิง แต่ต้องคำนึงถึงบุคคลนอนไบนารี่และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆด้วย

ด้านวรภัทร วีรพัฒนคุปต์ ได้กล่าวว่าที่ผ่านมา ขบวนการนอนไบนารี่ได้พยายามสร้างพื้นที่ทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะ ซึ่งก็มีพี่น้องของเราส่วนหนึ่งได้เข้าไปขับเคลื่อนงานในสภานิติบัญญัติของประเทศ ขณะเดียวกัน เราก็ต้องทำงานการเมืองภาคประชาชนนอกสภาคู่ขนานกันไปด้วย และจากนี้ไปขบวนการนอนไบนารี่เราจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเด็นอื่นๆมากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีอยู่ของพลเมืองเพศนอนไบนารี่ โดยก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้มีส่วนร่วมในการยื่นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับประชาชนเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันคัดค้านความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP เพื่อปกป้องสิทธิในการเข้าถึงยาสำคัญของคนไทยด้วย

นิธินันท์ งามชัยพิสิฐ กล่าวถึงประเด็นกิจกรรมของกลุ่ม ว่ากิจกรรมปีในปีนี้ (พ.ศ. 2563) ทางกลุ่ม Non-Binary Thailand เองนั้นได้ตั้งเป้าหมายการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนใหม่ๆ กับเพื่อนบ้านมากขึ้น เช่น ประเทศเวียดนาม แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ กิจกรรมจึงถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งในปีหน้านี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น กิจกรรมของเราจะขอเชิญองค์กรจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ เป็นชุมชน Non-Binary เข้ามาแลกเปลี่ยน และแชร์ประสบการณ์ เรื่องราวต่างๆ รวมไปถึง Movement ในประเทศเวียดนามด้วย ซึ่งทุกท่านสามารถสามารถติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหว รายละเอียดกิจกรรมได้ทางเพจ และกลุ่ม นอนไบนารีไทยแลนด์ ทั้งนี้โดยส่วนตัวแล้วได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เวียดนามทั้งงาน VietPride TransPride และ Workshop เล็กๆ จากทางกลุ่มนักกิจกรรมมาแล้ว ทำให้ได้เห็นถึงชุมชนที่เข้มแข็ง และศักยภาพของชุมชนของเขานั้นมีความแข็งแกร่งมาก

###