“เอ็นพีเอส” เสนอขายหุ้นกู้ 3 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงปลูกได้ เปิดจองวันแรกผลตอบรับท่วมท้น

0
249
image_pdfimage_printPrint

เอ็นพีเอส (NPS) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2557 แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมชุด NPS145A และผู้ลงทุนทั่วไป รองรับการขยายการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจ ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรที่มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมชุด NPS145A วันแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

npsr1

 

นายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้เอ็นพีเอสในครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไปพัฒนาโครงการระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและพัฒนาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยการปลูกพืชพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการมุ่งเน้นนำพื้นที่การเกษตร ซึ่งเดิมปลูกพืชที่ให้ผลผลิตและรายได้น้อย มาปลูกพืชพลังงานแทน อาทิ อ้อย มันสำปะหลัง และหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถได้ผลผลิตและรายได้ที่ดีกว่า ส่งผลให้การลงทุนต่อพื้นที่ได้กำไรสูงขึ้น เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรไทย รวมทั้งลดการนำเข้าก๊าซ LNG จากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการช่วยลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้จะนำเงินที่ได้อีกส่วนหนึ่งไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและลงทุนในโครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ตลอดจนชำระคืนเงินกู้ยืม”

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2557 นี้ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.10% ต่อปี จำนวนรวมไม่เกิน 1 พันล้านบาทส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.55% ต่อปี จำนวนรวมไม่เกิน 2 พันล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 พันล้านบาท และบริษัทฯจัดเตรียมหุ้นสำรองสำหรับในกรณีที่มีความต้องการของนักลงทุนเกินคาดหมายไว้จำนวนหนึ่ง  โดยจะมีจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 พันล้านบาท โดยเปิดจองขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยการเปิดจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ชุด NPS145A ผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 15 -16  ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับผลการตอบรับอย่างดีมาก ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะไถ่ถอนหุ้นกู้ชุด NPS145A ไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดนี้ยังให้การตอบรับหุ้นกู้ตัวใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ และต้องการที่จะสนับสนุนบริษัทฯ ต่อไป ส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557

นายอภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เอ็นพีเอสมีผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2557 มีรายได้จำนวน 7,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากรายได้จำนวน 6,582 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 2556 มีกำไรสุทธิ 1,278 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 จาก 878 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 โดยผลประกอบการที่เติบโตดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำ เนื่องจากหน่วยขายที่เพิ่มขึ้น และราคาขายไฟฟ้าต่อหน่วยที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนที่ขายลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นจากการบริหารเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น”

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน ผ่านทาง www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ที่สถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1551 และ ธนาคารธนชาตจำกัด โทร. 1770