เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

0
599
image_pdfimage_printPrint

ดั๊บเบิ้ล เอ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Md. Nazmul Quaunine เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการผลิตกระดาษภายใต้แบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เพื่อเข้าใจถึงโมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย ในการปลูกต้นกระดาษบนคันนา หรือตามพื้นที่ว่างทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และช่วยลดโลกร้อน เพราะกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ 1 รีม ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 12.5 กิโลกรัม รวมถึงแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” ด้วยการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกระบวนการผลิต อาทิ เศษไม้ เปลือกไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เพื่อใช้ภายในโรงงาน รวมทั้งเข้าชมกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพสูงภายในโรงผลิตกระดาษที่ 3 ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี