เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย

0
196
image_pdfimage_printPrint

นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสเทอร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้รับใบรับรองจาก นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 กระทรวงแรงงาน ในด้านมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) ระดับพื้นฐาน เพื่อรับรองถึง องค์กรที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน