เรียนรู้กลยุทธ์การเพิ่มฐานลูกค้าในต่างประเทศ กับหลักสูตรออนไลน์ “การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ” โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

0
5388
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตรเรียนออนไลน์ “การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ” ขึ้น ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีความสนใจและต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมการอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื้อหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้เริ่มต้นตั้งแต่งานออกบูธที่สำคัญ ๆ ในต่างประเทศ การเตรียมตัวก่อนไปร่วมงานอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด การดำเนินงานในช่วงระหว่างและหลังจบงานควรติดต่อกับลูกค้าอย่างไร ROADSHOWS คืออะไรและมีอะไรบ้าง จัดขึ้นที่ไหนบ้าง โรงแรมสามารถติดตาม ROADSHOWS ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์จากการไป ROADSHOWS มากที่สุด หลักการจัดทริปหาลูกค้าที่ไหนบ้าง ประเทศอะไร ควรเดินทางไปหาลูกค้าต่างประเทศในช่วงไหน การทำนัดไปพบลูกค้าในต่างประเทศ ความแตกต่างระหว่างลูกค้า กลุ่มCORPORATE กลุ่มLEISURE และMICE และเรียนรู้การวางแผนรวมการออกงานหรือการเดินทางแบบไหนเข้าด้วยกันเพื่อลดต้นทุนและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น

หลักสูตรออนไลน์ “การออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศ” เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณคธา สิงหเสนี Cluster General Manager Hotel Baraquda MGallery Pattaya and Mercure Hotel Pattaya และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกบูธและหาลูกค้าในต่างประเทศมากว่า 20 ปี โดยเป็นการจัดอบรม 2 วัน ในวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมท่านละ 6,900 บาท www.dtc.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu