เรียนฟรีเป็น “ผู้ช่วยแพทย์” พร้อมมีรายได้ จบแล้วมีงานทำทันที

0
434
image_pdfimage_printPrint

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัด “โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์” (PA) รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยงานแพทย์ในคลินิกผู้ป่วยนอก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมมีรายได้ในระหว่างการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อจบการอบรมได้งานทำทันที รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 40 คน
ผู้สนใจรับการอบรมเพื่อสร้างอาชีพ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีสุขภาพแข็งแรง และมีใจรักในการบริการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 02-2231351 ต่อ 5416