เยี่ยมประชาชนสวัสดีปีใหม่

0
6280
image_pdfimage_printPrint

ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นาย นิพนธ์ บุญญามณี)ผู้สมัคร.ส.ก. เขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์พร้อมทีมงานฯ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ ชาวลาดปลาเค้า บริเวณหน้าตลาดบัว และซอยลาดปลาเค้า 57,59 และซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เขต ลาดพร้าวสิ่งที่พบเห็นและเป็นปัญหาก็คือหมู่บ้านที่สร้างเสร็จแล้วเจ้าของโครงการไม่ได้เข้ามาดูแลในเรื่องระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ได้รับความเดือดร้อนในการเข้ามาดูแลช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ต้องมีการรวมกลุ่มในการทำเรื่องเสนอหน่วยงานต่างๆและบริษัทเอกชนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญก็เดือดร้อนที่เกิดขึ้น