“เพิ่มพูนความรู้”

0
214
image_pdfimage_printPrint

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์