เปิดอาคารกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม หลังปรับปรุง

0
167
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายวิบูลย์ คูหิรัญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้เป็นประธานเปิดอาคารกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลโพธาราม ที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมฐานรากให้มีความมั่นคงและน่าใช้งาน ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงและซ่อมในครั้งนี้