เปิดอบรมฟรี ! Empowering Women and Girls หลักสูตรเรียนรู้ดิจิทัล

0
162
image_pdfimage_printPrint

รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมสตรี อายุตั้งแต่ 20 – 59 ปี กับกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดขึ้นจำนวน 5 วัน (18-22 เมษายน 2562) สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในเขตกรุงเทพโรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจและความตั้งใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อฝึกอบรมให้กลุ่มสตรีมีการใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตด้วยความปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์การหารายได้ในยุคดิจิทัล โดยฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเนื้อหาลงบนสื่อสำหรับขายบนช่องทางออนไลน์ เรียนรู้วิธีการคิด วางแผน ผลิต ฝึกใช้เครื่องมือสร้างสื่อประเภทรูปภาพ จากโปรแกรมออนไลน์หรือจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เรียนรู้การสร้างช่องทางเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ การใช้เครื่องมือของช่องทางดังกล่าวและจัดการข้อมูลได้ เรียนรู้ข้อกำหนดต่าง ๆ และกฎหมายที่ควรรู้สำหรับการทำสื่อบน โซเชียล รวมถึงได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต
หลังจากฝึกอบรม ผู้ที่เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตามหัวข้อ ดังนี้

• รู้จัก “มือถือ” ของเรา เรียนรู้การตั้งค่าต่าง ๆ
• การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ (Line)
• การทำสติกเกอร์ไลน์ (Sticker Line) การคิดคอนเซ็ปงาน
• วิธีสร้างสติกเกอร์ด้วยแอพพลิเคชัน LINE Studio
• การจัดการข้อมูลในไลน์ ครีเอเตอร์ LINE Creator
• การใช้งานแอปพลิเคชัน “DoctorMe”
• การใช้งานแอปพลิเคชัน “EMS 1669 ”
• ซื้อขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว (Easy E-Commerce)

เอกสารและเงื่อนไขในการรับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th กำหนดการจัดส่งใบสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562
กำหนดการอบรม Empowering Women and Girls

– วันที่ 29 มีนาคม 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร
– วันที่ 18-22 เมษายน 2562 จัดอบรม โรงแรม My Hotel CMYK ถนนรัชดาภิเษก

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมกิจกรรม Empowering Women and Girls หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
– พร้อมกับตอบคำถาม : ท่านคิดว่าจะนำเอาหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีอย่างไร

จัดส่งใบสมัครและเอกสารแนบมาทางช่องทางต่อไปนี้
Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com
ทั้งนี้ ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ Email “ใบสมัครอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 06-4492-9883

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210