เปิดงาน “ข้าราชการจิตสาธารณะ”

0
830
image_pdfimage_printPrint

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบการดำเนินการ ด้านการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ จำนวน 6 รางวัล โดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้การต้อนรับ และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมเสวนาหัวข้อ “จิตสาธารณะประชารัฐ Mission–Impossible” Made Possible : กรณีศึกษาหมูป่าติดถ้ำ” โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี