เชิญร่วมดูงาน Smart Logistics,Warehouse, Technology, AI & Robotics

0
389
image_pdfimage_printPrint

เชิญร่วมศึกษาดูงาน “Smart Logistics, Warehouse, Technology, AI & Robotics”
⏰ ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2562 (6 วัน 4 คืน) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Highlight :
⭐️ IREX 2019 (International Ro