อ.ต.ก. จัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

0
273
image_pdfimage_printPrint

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ดำเนินการตอบรับนโยบายของทางภาครัฐ จัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ลูกค้า ตลาด อ.ต.ก. เนื่องจากทุกวันมีผู้มาใช้บริการตลาด อ.ต.ก. หมุนเวียนเข้าออก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีน ทั้งนี้ นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ รักษาการผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้เน้นย้ำการให้บริการและความปลอดภัยสูงสุด กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มจุดให้บริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค แจกผ้าปิดปากอนามัย สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาด อ.ต.ก. อย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป