อิน สาริน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ The eco tourism ที่ชุมชนปากน้ำประแสจังหวัดระยอง

0
1074
image_pdfimage_printPrint

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (The Eco Tourism Hero) ภายใต้หัวข้อ “ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะอาดและน่าประทับใจ” ณ ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง จากนั้นลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน เก็บขยะและล้างห้องน้ำ บริเวณชายหาด โดยมี น้องอิน สาริน หรือพ่อเพิ่ม นักแสดงจากละคร ทองเอก หมอยาท่าโฉลง และประชาชนจิตอาสากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้

ทั้งนี้ ป่าโกงกางนี้เป็นป่าในเมืองที่เกิดจากการปลูกด้วยมือมนุษย์ 100%… ทำสำเร็จมาแล้วมากกว่า 10 ปี พื้นที่ป่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าชายหาด ให้กว้างขวางมากขึ้น… และยังช่วยลดการกัดเซาะชายหาดได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม จ.ระยอง มีขยะเกิดขึ้นวันละ 989 ตัน รวมขยะ 1 ปีกว่า 300,000 ตัน การแก้เฉพาะหน้าต้องช่วยกันใช้การรวมกลุ่มพลังของจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะตามชายหาดให้ถี่บ่อยขึ้น เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลกลับคืนสู่ท้องทะเล แล้วไปสะสมอยู่ในตัวปลาที่พร้อมจะกลับมาเป็นอาหารให้กับคนเรา….