“อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมสร้างค่านิยมใหม่ในการทำงาน รวมพลัง “One Italthai” ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียว

0
383
image_pdfimage_printPrint

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ร่วมสร้างค่านิยมใหม่ในการทำงาน
รวมพลัง “One Italthai” ก้าวสู่ความสำเร็จเป็นหนึ่งเดียว

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ (ITALTHAI Engineering : ITE) พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจปลุกกระแสสร้างพลังเชิงบวกในองค์กรกับแนวคิดสร้างสรรค์ ค่านิยมหลักในการทำงาน 6 ประการ “ITALTHAI Core Values” ตามนโยบายของ ITALTHAI Group ซึ่งได้แก่ Listen.Speak.Share : เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน, Learn and grow : เรียนรู้เพื่อเติบโต พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ Create an Impact : สร้างผลลัพธ์ที่ดี, Do What Is Right : ทำสิ่งที่ถูกต้อง เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อองค์กรและถูกต้องที่สุดต่อเพื่อนร่วมงาน, Bring Fun To Work: พกความสนุกมาทำงาน และ Never Give Up : อย่ายอมแพ้ เพื่อร่วมสร้างทัศนคติใหม่ในการทำงาน ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ให้ตรงตามเป้าหมาย รวมพลัง “One Italthai” ก้าวสู่ความสำเร็จที่เป็นหนึ่งเดียว