อิตัลไทยวิศวกรรม จัดกิจกรรม “ รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

0
359
image_pdfimage_printPrint

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดกิจกรรม “ รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ” ภายใต้โครงการ “ ITE WE GO GREEN ” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายอนะ มนะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมในกิจกรรม ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแสและป่าพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายอนะ มนะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจงานโครงการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก
ตามนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และสำหรับปีนี้เราได้ลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมของประเทศ และพบว่ายังมีพื้นที่บางส่วนที่ขาดความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ รวมใจจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน ” ภายใต้โครงการ “ ITE WE GO GREEN ” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีฝ่ายบริหาร และพนักงานจิตอาสา รวมประมาณ 30 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 355 ต้น อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน 1 เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืน