อำพลฟูดส์ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ธุรกิจ

0
636
image_pdfimage_printPrint

อำพลฟูดส์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “หยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจอย่างไรให้ก้าวทันโลก” ในงานสัมมนา “Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค” ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ชั้น 5 ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิเทอเรียม อาคารสยามกลการ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ธุรกิจ ในการเสวนาหัวข้อ “หยิบนวัตกรรมมาสร้างธุรกิจอย่างไรให้ก้าวทันโลก”ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในงานสัมมนา “Food Innovation Trends จับเทรนด์ธุรกิจพิชิตใจผู้บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเกิดวิสาหกิจใหม่ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ด้วยการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการและการสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านการนำเสนอผลงาน แผนงาน หรือโมเดลธุรกิจต่อนักลงทุนและแหล่งทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมี คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จากัด ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ และภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดนิทรรศการและรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “Food Innovation ติดอาวุธ ให้ธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรม”อีกด้วย