อมราพร นักธุรกิจหญิงดาวรุ่ง รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020

0
8276
image_pdfimage_printPrint

นางสาวอมราพร เจียง นักธุรกิจสาวดาวรุ่งที่กำลังเป็นที่จับตาในวงการธุรกิจโลจิสติกส์ โซลูชั่นก่อสร้างกับตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท เอเชีย กรุ๊ป ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรก่อสร้าง SHANTUI และ บริษัท ฮีโน่เอเซีย จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” ประเภทธุรกิจพาณิชย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจและลงมือทำอย่างแท้จริง ซื่อสัตย์ และ ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล มีเป้าหมายกับการประกอบธุรกิจที่ทำเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและคนไทยดีขึ้น และสำหรับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

###

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ชม พีอาร์