อนาคตที่มองหา เริ่มจากครูที่มองเห็น มูลนิธิเอสซีจีจัดกิจกรรม workshop กับคุณครูอาชีวะต้นแบบ

0
352
image_pdfimage_printPrint

สุวิมล จิวาลักษณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูเจ๋งต้องเป็นอย่างไร” ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจให้แก่คุณครูอาชีวะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มูลนิธิเอสซีจีได้พาคุณครูเข้าศึกษาดูงานที่ SCG Open Innovation Center เปิดโลกนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ workshop พร้อมวิทยากรพิเศษคุณบุ๋ม รัญญา ศิยานนท์ ในฐานะครูสอนการแสดงที่ต้องดึงศักยภาพของเหล่านักแสดงหน้าใหม่ๆ ออกมา โดยคุณบุ๋มได้ร่วมแชร์เทคนิควิธี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนเป็นครู เพื่อให้ครูอาชีวะสามารถดึงศักยภาพของเด็กอาชีวะออกมาให้ได้สุดขีดความสามารถของเด็กแต่ละคน การ workshop ครั้งนี้ ครูแต่ละคนยังได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูท่านอื่นๆ ในการสอนและการดูแลนักเรียนอาชีวะ ทั้งในส่วนของวิชาความรู้ในห้องเรียน ทั้งวิชาชีวิตจริงนอกห้องเรียน โดยในครั้งนี้มีตัวแทนครูอาชีวะที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่เอสซีจี กรุงเทพฯ

โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยนักเรียนทุนจะได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี”