ห้ามพลาด!! กิจกรรมอบรมบริการวิชาการ เดือนกันยายน 2563 ของคณะ ICT ม.มหิดล

0
394
image_pdfimage_printPrint

📣ห้ามพลาด!! คณะ ICT ม.มหิดล จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาในเดือนกันยายน 2563 ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 4
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 16.30 น.
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Science 101: Basic Concepts and Tools for Beginner
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 16.30 น.
3. โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 27
วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ” Smartphone Video Production
วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.
.
⭐️ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมบริการวิชาการของคณะฯ ได้ที่: https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training
.
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสารัชย์ 092-256-1570 Email: sarachaya.chi@mahidol.ac.th หรือ
คุณเด่น 095-437-7275 Email: den.tup@mahidol.ac.th