สัมมนา: ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ

0
8750
image_pdfimage_printPrint

รายละเอียด
สัมมนา
ช่องทางการลงทุนอสังหาฯในห้วงวิกฤติ
วันอังคารที่ 17 สิงหาคมคม 2564 เวลา 13:00 – 16:00 น.
ในห้วงวิกฤติแห่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ นักลงทุนก็ยังมีโอกาสในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคง
1. ชี้ช่องทางการลงทุนที่เป็นไปได้อย่างหลากหลายให้ท่านเลือกตามความถนัดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหลักในภูมิภาค
2. เราจะหาโอกาสช่องทางแห่งโอกาสเหล่านั้นอย่างไรบ้าง จึงจะประสบความสำเร็จในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
3. มาร่วมกันประเมินสถานการณ์วิกฤติแบบนี้จะต่อไปอีกยาวเพียงใด