สหประกันชีวิตจับมือ สอ.มอ.คุ้มครองสินเชื่อสมาชิก

0
342
image_pdfimage_printPrint

0061

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการใช้บริการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.มอ.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ที่นำสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไปให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ กว่า 10,000 คน โดยมีคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ บมจ.สหประกันชีวิต ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารยูทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ วันที่ 24 กันยายน 2558