สสว. ร่วมกับ เมืองสุขสยาม มอบรางวัล “SMEs PRODUCT EXCELLENCE RECOGNITION”

0
89
image_pdfimage_printPrint

สสว. ร่วมกับ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม
มอบรางวัล “SMEs PRODUCT EXCELLENCE RECOGNITION”
สุดยอดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน

สสว. ร่วมกับ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ประกาศศักดาผู้ประกอบการไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่เวทีโลก (Local to Global 2020) จัดงานมอบรางวัล “SMEs PRODUCT EXCELLENCE RECOGNITION” สุดยอดผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน พร้อมคัดสรร 40 ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม งานฝีมือ อาหารรสเด็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ จากทั่วประเทศ มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ย.นี้ ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวเปิดงานความว่า วิสาหกิจชุมชนที่เติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็ง แข่งขันได้ จะเป็นฐานรากสำคัญในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ที่เริ่มจากการนำผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเติมความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีมูลค่าเพิ่มในวันนี้ และอนาคตสินค้าเหล่านี้ก็จะสามารถสามารถก้าวไกลสู่เวลทีโลกได้ นอกจากนี้การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำควบคู่กันเพราะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ซึ่งเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ก็เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ เพราะมีผู้บริโภค ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มาเยือนเมืองแห่งนี้เป็นจำนวนมาก การมอบรางวัลแก่ 40 ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดไป
นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้พัฒนาผู้ประกอบการ SME หลากหลายมิติ ผ่านโครงการต่างๆ ที่สสว.ได้ริเริ่มขึ้น ในการสร้างผู้ประกอบการและเข้าร่วมพัฒนาสินค้าอย่างเป็นระบบ อาทิ การให้ความรู้ด้านการบริหารสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดอย่างครบวงจร พร้อมจัดหาตลาดที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผลงานที่นำมาร่วมงานในวันนี้คือ ผลงานในระดับยอดเยี่ยมจำนวน 40 ราย จาก 8 โครงการที่ดำเนินการโดย สสว. ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champion) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยกระดับผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SME (Micro to be SMEs)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ SME โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneur) และโครงการสนับสนุนเครือข่าย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวรักษ์วิถีชุมชนคนคุ้งบางกะเจ้า , พระประแดง, ดลมณี, เพชรธารารุ่งเรืองกิจ, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านน้ำปาน, วิสาหกิจชุมชนผัดหมี่ไท-ยวน ตรา ป้าแวม, วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ถิ่นเจ้าพระยา, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เพชรบุรี, วิสาหกิจชุมชนรังไหมประดิษฐ์, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด, มัชชี่, หจก. เลม่อนโกล์ด (แอล.เอ็ม.จี),วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำมันมะพร้าวบ้านแสงอรุณ, ผ้าขาวม้าอัมพวาของชำร่วย ชเอม, วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปอาหารทะเล(สามร้อยยอด), บริษัท มีสฟลอร่า (ประเทศไทย) จำกัด, สวนมะเขือเทศปลอดสารพิษโอน่า เฮล์ธธี่ (ONA Healthy Farm), เบญจรงค์ลายน้ำทอง MAKA Design, ห้างผ้าอนิส (AnisShop), โชตสิกามัดย้อม, เครื่องหอมเรือบุญ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ, พริกกรอบเคลือบงา ZESSI, วิสาหกิจชุมชนชันโรงและผึ้งโพรงไทย.บ้านสวนษิริจันทร์, บริษัท อาหารอร่อย6565 จำกัด, PATAMA, Seasoning, วิสาหกิจชุมชนดาวอินคา 01
พบสินค้าภายใต้การสนับสนุน จากภาครัฐอย่าง สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดจำหน่ายไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม ขอเชิญชวนให้ช่วยกันสนับสนุน เพื่อสร้างความมั่นใจ และกำลังใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัย คุณภาพดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันจะนำมาซึ่งความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของกลุ่มผู้ประกอบการไทย