สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาค โครงการ 63บาทสู้COVID

0
669
image_pdfimage_printPrint

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาค #63บาทสู้COVID
พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยาก ปี 2563
ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

– – ช่องทางการบริจาค – –
SCAN QR Code E-donation ในภาพ ด้วย application ทุกธนาคาร (ลดหย่อนภาษี 2 เท่า โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ)
หรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” เลขที่ 001-1-34567-0 (สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จ ทาง E-mail : Donation@redcross.or.th แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เลขที่ผู้เสียภาษี ที่อยู่ และเบอร์โทร พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ระบุเพื่อโครงการ 63บาทสู้covid)

…………………………………………………………………………………………….

สภากาชาดไทย รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

– มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ให้กับผู้ขาดแคลน ผู้ป่วย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ดำเนินการมอบ 120,809 ชุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 79 ล้านบาท ใน 63 จังหวัด
– มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น สำหรับประชาชนใช้สวมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
– ดำเนินงานครัวพระราชทานและครัวเคลื่อนที่ตามสถานีกาชาด 9 จังหวัด เพื่อปรุงอาหารสุก ใหม่ สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รวมจำนวนมากกว่า 1 แสนชุด