สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จัดอบรมฟรี

0
948
image_pdfimage_printPrint

“Thailand 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างการผลิตและพื้นฐานในการประกอบอาชีพของคนในสังคมไทย ทั้งนี้สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์กลางด้านการส่งเสริมทักษะการทำนวัตกรรมยุคใหม่ ให้แก่ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AR , VR และระบบ ROS ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 6 สิงหาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการเรียนการสอนในจำนวน 6 รุ่นด้วยกัน ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue จ.นครปฐม
“โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics” จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษา บุคลากรและบุคคลที่สนใจจากภาคอุตสาหกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีหัวข้อหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ ความรู้เบื้องต้นของการทำงาน Robotics, เรียนรู้การเชื่อมต่อเพื่อสั่งการหุ่นยนต์, Robot Creation with URDF ROS เป็นต้น โดยรับฟังและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงปฎิบัติ นำทีมโดย ผู้เชี่ยวชาญหลัก อาทิ เช่น นาวาเอก ชนก หงส์น้อย ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Technology , ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้าน ROS ระบบปฏิบัติการสำหรบการพัฒนาหุ่นยนต์ และอาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Augmented reality and Virtual reality
พบกับเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-robotics ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 6 สิงหาคม 2563 ณ เดอะศาลายา The Salaya Live Fun Venue จ.นครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมรับฟังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำกัดจำนวน เพื่อความปลอดภัยตามคำสั่งของรัฐบาล และเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม) สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-8876635 , 091-0912869 หรือที่ http://diri.rmutp.ac.th/?p=4070