สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมภาวะผู้นำและการนำเสนอ ให้กับบุคลากร สปป.ลาว พื้นที่ จ.นครพนม

0
999
image_pdfimage_printPrint

(20 เม.ย. 62) นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาฝีมือเเรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มเเม่น้ำโขงเเละภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาขาภาวะผู้นำ (Business Plan) สาขาการนำเสนอเเละการจัดการประชุม ( Presentation and Meeting Skills Presentation) ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน เเละจัดหางาน กรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เเละสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน กระทรวงเเรงงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร หัวหน้า ครูผู้สอน เเละเจ้าหน้าที่ จากกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานเเละจัดหางาน กรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม สาขาภาวะผู้นำ 18 คน สาขา การนำเสนอเเละการจัดการประชุม 19 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยมีระยะเวลาฝึกอบรมสาขาละ 30 ชั่วโมง ระหว่าง 20-24 เมษายน 2562 ณ โรงเเรมไอ โฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม