สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมิเดียเพื่อการท่องเที่ยว ไทย-เมียนมา

0
422
image_pdfimage_printPrint

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรม ตามกิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ หลักสูตรยกระดับฝีมือ 30 ชั่วโมง สาขา การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว ผู้เข้ารับการฝึกเป็นบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ บุคลากรประเทศไทย รวมจำนวน 18 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกในสาขานี้ จะเข้าใจถึงมุมมองในการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายภาพ ลักษณะการตัดต่อ ความสำคัญของแสงและสี และเทคนิคการนำเสนอ วีดีโอให้น่าสนใจ รวมถึงการอัพโหลดวีดีโอลง YouTube ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำ Marketing Online ต่อไปได้ การฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย