สคบ.เร่งพัฒนาบุคลากร PR ก้าวทันยุคดิจิทัล

0
298
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่าน ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน และทีมวิทยากรจาก บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ,Youtube ,@Line ,Website และ Social Media โดยใช้ Smartphone และวิพากษ์ผลงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปใช้ในการทำงานขององค์กรได้อย่างมืออาชีพ

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษก สคบ. และประธานเปิดงาน กล่าวว่า การรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ผู้บริโภคมักให้ความสำคัญกับ Social Media การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ขององค์กร ให้สามารถรองรับและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ สามารถจัดการข้อมูลข่าวสารขององค์กร วางแผน วิเคราะห์สาระสำคัญของข้อมูลได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ