ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม พร้อมติดปีกบินสู่ความสำเร็จ

0
562
image_pdfimage_printPrint

ยุคนี้แนวโน้มของการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการบินมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ยิ่งทำให้ความต้องการบุคลากรที่จบทางด้านเกี่ยวกับการบินสูงขึ้นตามไปด้วย สาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกหนึ่งที่มุ่งหน้าผลิตบัณฑิตสู่สาขาธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัด พิธี “ติดปีกสู่ความสำเร็จ” ขึ้น งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดพิธี โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ พร้อมผู้บริหารจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ร่วมทำพิธีประดับปีกให้กับ นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ  ห้องออดิทอเรียม  อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

        ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงพิธี “ติดปีกสู่ความสำเร็จ” ในครั้งนี้ว่า

“ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งเตือนใจ ให้นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาธุรกิจการบิน เกิดความภาคภูมิใจ และด้วยสาขาอาชีพทางด้านนี้ต้องปรับตัวเยอะ ทำให้ต้องมีจิตสำนึกของระเบียบวินัย ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้ใหญ่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อเหมาะสมกับวิชาชีพที่ต้องการในตลาดแรงงาน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจการบิน เน้นภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม ซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาตินักศึกษาด้วย”

                ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในพิธีประดับปีก ในพิธี“ติดปีกสู่ความสำเร็จ” ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

“มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงานนี้ขึ้น ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะงานนี้จะเป็นการจุดประกาย และเป็นสัญลักษณ์ในการนำสู่ภาคภูมิใจในอนาคต ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะสู่ธุรกิจสายการบิน เพราะการทำธุรกิจสายการบินต้องพร้อม ในวินัย และมีความสื่อสัตย์ ตลาดธุรกิจการบินยังมีอีกมาก การแข่งขันสูงต้องแข่งกันที่คุณภาพ และความพร้อมของนักศึกษา นอกจากในห้องเรียนภายในมหาวิทยาลัยแล้วยังมีโครงการสหกิจ           ที่จะต้องฝึกงานร่วมกับการบินไทยตลอด 3 เดือน

นักศึกษาที่เรียนด้านนี้ สำคัญที่สุดคือภาษาอังกฤษ เรื่อง TOEIC สำคัญ เสื้อผ้าหน้าผมบุคลิก ศักยภาพ และที่สำคัญคือ Service Mind ถ้าเขามีความพร้อม เขามาฝึกงานกับเรา ทางเราก็มองถึงการจ้างงานเขาต่อในอนาคต แต่อย่างที่บอกว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีก 2 ปีข้างหน้าที่มีการรวมกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่างประเทศเขาจะได้เปรียบเรามาก ดังนั้นต้องเตรียมพร้อมได้แล้ว”

             นายสุพัฒน์ อ่อนคง (หนุ่ย) นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการประดับปีกในวันนี้ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้
“สายงานธุรกิจการบิน นอกจากแอร์สจ๊วตแล้วอาจมีหลายงานในแอร์ไลน์ที่น่าเรียนรู้ สำหรับการทำงานในอนาคต ผมจึงเลือกเรียนสาขาวิชา
สาขาธุรกิจการบินนี้ครับ งาน“ติดปีกติดปีกสู่ความสำเร็จ” ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดให้ในวันนี้ ทำให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และสร้างแรงบันดาลใจในอนาคตให้ผมทำให้ผมมีความมั่นใจในการเตรียมพร้อมกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างที่หวังไว้ครับ”

                ภัสสร นิมิตพุฒ (ซีบรีช) นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกหนึ่งตัวแทนของการประดับปีกในวันนี้

                “ที่เลือกเรียนธุรกิจการบินเพราะงานบริการในสายการบินเป็นงานบริการที่ตื่นเต้น น่าสนใจมากที่สุดค่ะ  สามารถทำให้เรามีเดินทางท่องเที่ยวรอบท่องเที่ยวรอบโลก งาน“ติดปีกติดปีกสู่ความสำเร็จ” ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากผู้มีทรงเกียรติมาประดับปีก ให้ทำให้มีแรงบันดาลใจ และมีความมั่นใจสำหรับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามที่ฝันค่ะ”

                จากงานติด “ติดปีกสู่ความสำเร็จ” ทำให้เราเห็นอนาคตที่สดใสของน้องๆที่อยากเป็นแอร์โฮสเตส สจ๊วต หรืออื่นๆในอาชีพด้านธุรกิจการบินอีกมากมาย ที่ก้าวพร้อมไปกับความมุ่งหวังของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการผลิตบุคลากรการบิน ชัดเจนขึ้นเรื่อย และมั่นใจได้ว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้อีกในไม่ช้า