วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงานเสวนา “MBA TALK” เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ก้าวสู่สายงานบริหารในธุรกิจบริการของนักศึกษาปริญญาโท

0
754
image_pdfimage_printPrint

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจการบริการ ทางด้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวได้เข้ามารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ พบปะพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ “New Norms, New Forms of Hospitality Industry – ธุรกิจการบริการ กับวิถีชีวิตใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและบริการ “ปรับ” เพราะโลก “เปลี่ยน”
โดยภายในงานคุณศุภจี ได้ส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้เข้าฟังถึงสิ่งที่ต้องนำมาใช้กับวิถีชีวิตใหม่ในธุรกิจการบริการ เช่น การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหารงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูล ความแม่นยำและรวดเร็วซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นผู้นำในโลกของธุรกิจ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับนักบริหารและนักลงทุนที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

รวมไปถึงการให้ความสำคัญในรายละเอียดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Wellness Industry ซึ่งธุรกิจการบริการต่างใช้แนวคิดนี้ในการสร้างเม็ดเงิน ด้วยการบริการที่มีเอกลักษณ์ไม่ซํ้าแบบใคร และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ โดยในอนาคตอันใกล้นี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) จะได้รับความนิยมอย่างเป็นแนวกว้าง ด้วยสภาวะสังคมที่เร่งรีบทำให้เกิดความเครียด รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกระแสคนรักสุขภาพและชะลอวัย จนสามารถทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข

คุณศุภจี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงส่วนของการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เพราะการบริหารธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้นแค่เฉพาะส่วนแต่ควรมีสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมธุรกิจด้วยเช่นกัน หรือกับธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยไม่มองว่าเป็นคู่แข่งขันแต่คือการร่วมมือและก้าวเดินไปด้วยกันซึ่งจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินคนเดียวเราสามารถเดินได้เร็ว แต่การเดินไปด้วยกันจะไปได้ไกลและปลอดภัยกว่า”

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนแบบ Hybrid โดยผสมผสาน การเรียนแบบห้องเรียน เข้ากับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกศาสตร์ของการบริหารธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในอุตสาหกรรมบริการระดับโลก เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งกว่าในวิชาชีพ Dusit Thani College – MBA พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทักษะในการนำเสนอ และการเจรจาสื่อสาร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ด้วย 4 จุดเด่นของหลักสูตร
• สะดวก เพราะเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์
• รวดเร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง หรือ เพียงแค่ 1 ปีหากร่วมโครงการ DTC Fast Track 4+1
• เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้าน Hospitality Business Management และ Innovative Entrepreneur อย่างแท้จริง
• ทันสมัย ด้วยการเรียนการสอนแบบ Hybrid ผสมผสาน “การเรียนแบบห้องเรียน” เข้ากับ “การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ทางบัณฑิตวิทยาลัยที่ Dusit Thani College จะเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจทดลองเข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญชื่อดังมากประสบการณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เปิดบรรยายให้กับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบริการ หลักสูตร 1 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น www.dtc.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2 361-7811-3 หรือ 064-9614402 คุณศุภาวีร์, 095-8068871 คุณสุทธิรักษ์ อีเมล dusitmba@dtc.ac.th ที่ ID Line: DTCMBA หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th