ร่วมรำลึกถึงบิดาศิลปะร่วมสมัยของไทยในงานครบรอบปีที่ 128 ศาสตร์ตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

0
530
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยทั้งอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ได้เข้าร่วมพิธีการรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เนื่องในวันครบรอบ 128 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยได้รับเกียรติจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี
โดยภายในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร กิจกรรมร่วมวางช่อดอกไม้ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เคารพอัฐิศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จากนั้นกิจกรรมแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 พิธีมอบเหรียญที่ระลึก และกิจกรรมมอบเหรียญรางวัลศิลป์ พีระศรี นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง 3 นิทรรศการจาก 3 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 37 เรื่อง “ปรับตัวเพื่ออยู่รอด : Surviving” ณ บริเวณหอศิลป์ PSG Art Gallery ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นิทรรศการจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง “Collective Adaptation” ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และปิดท้ายด้วยนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์จากคณะมัณฑนศิลป์ ณ หอศิลปะและการออกแบบ ให้บุคคลภายนอกทั่วไปและนักศึกษาสามารถเข้าชมฟรีได้ตลอดทั้งวัน ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงซานตาลูเซียและจุดเทียนโดยพร้อมเพรียงกันในช่วงเวลา 19:00 น. เพื่อเป็นการแสดงออกในการรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ บริเวณลานศิลป์ พีระศรี