ร่วมงานคืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

0
384
image_pdfimage_printPrint

ขอเชิญศิษย์เก่าปริญญาโทการออกแบบชุมชนเมือง และการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และภูมิสถาปัตยกรรมร่วมงานคืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร

reunion resize

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ขอเชิญศิษย์เก่าปริญญาโทการออกแบบชุมชนเมือง และการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม และภูมิสถาปัตยกรรมร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ 40 ปี ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ศิษย์เก่าที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้างานใบละ 800 บาท โดยสามารถชำระเงินผ่านบัญชี ออมทรัพย์ หมายเลข 020-125-122-851 ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน ชื่อบัญชี สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี (และคณะ) ระบุชื่อผู้โอน วัน เวลา ที่โอนบนหน้าสลิป หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาทางภาควิชาได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบแบบฟอร์มออนไลน์ทาง www.jotform.me/form/42338248878468 หรือ ส่งหลักฐานมาทาง E-mail: udp.anniversary40@gmail.com   

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เบอร์โทร.02-221-5877 โทรสาร 02-221-8837 E-mail: udp.anniversary40@gmail.com   หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.arch.su.ac.th  และ www.facebook.com/UDPSilpakorn